Czy trudno jest dostać dotację?

Czy gdyby zaproponowano by Ci możliwość pozyskania bezzwrotnego dofinansowania, wahałbyś się długo czy je przyjąć? Raczej to mało prawdopodobne. Zwłaszcza, biorąc pod uwagę fakt, że na ogół brakuje nam środków na realizację założonych celów. Szukamy, więc usilnie potencjalnych źródeł finansowania, wybierając takie, które są dla nas najmniej obciążające. Dalej

Jak wyprzedzić konkurencję?

Żyjemy w czasach, w których dostęp do różnego rodzaju towarów i usług jest bardzo ułatwiony. Z drugiej strony, dla przedsiębiorców prowadzących swoje firmy to czas, w którym ciężko jest utrzymać się na rynku. Wynika to przede wszystkim z faktu, że konkurencja w każdej w zasadzie branży jest bardzo silna. Firmy, które się nie rozwijają i nie wyprzedzają swojej konkurencji, spychane są na margines, a czasem nawet tracą swoją rację bytu. Dalej

Impuls do rozwoju przedsiębiorczości

Rok 2004, w którym Polska wstąpiła do Unii Europejskiej był rokiem przełomowym. Choć towarzyszyło temu mnóstwo emocji, choć trwała zagorzała walka pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami Unii, z perspektywy czasu stwierdzić możemy, że była to dobra decyzja. Przyniosła nam ona szereg wymiernych korzyści. Dalej

Przydomowej oczyszczalnie ścieków

Własna, przydomowa oczyszczalnia ścieków to korzystne rozwiązanie dla osób, które w najbliższym czasie nie mają szans na podłączenie swojego domu do oczyszczalni komunalnych. W chwili obecnej, decydując się na budowę biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków można otrzymać dofinansowanie, co z pewnością czyni inwestycję taką bardziej opłacalną (więcej na stronie). Dalej

Prowadzenie firmy w obecnych realiach

Współczesne czasy obfitują  we wszelakie wynalazki i ułatwienia, które znacznie upraszczają nam życie. Z drugiej strony, towarzyszy nam nieustanny pęd i pośpiech. Chcemy zrobić jak najwięcej i jak najwięcej osiągnąć w jak najkrótszym czasie. Mając wszystko na wyciągnięcie ręki, jedyne czego potrzebujemy to środki, dzięki którym dobra te możemy nabyć. Dalej

Bon na innowacje

Dotacje dla firm udzielane w formie Bonu na innowacje są programem niezależny od Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Środki uzyskane w ramach Bonu mogą być przez przedsiębiorców przeznaczone wyłącznie na zakup usług dotyczących wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii. O wsparcie w tej formie ubiegać się mogą mikro i mali przedsiębiorcy oraz przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi. Co istotne, przy tym wsparciu niezależne jest, w którym województwie przedsiębiorcy mają zarejestrowaną swoją działalność. Dalej

Własny biznes krok po kroku

Jakie formalności czekają przyszłego przedsiębiorcę? Zakładając, że mamy już pomysł na biznes, samo założenie firmy nie jest wcale takie trudne. O to prawa i obowiązki przyszłego przedsiębiorcy. By założyć firmę, w pierwszej kolejności powinniśmy dokonać wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czyli CEIDG. Składając tam formularz rejestrujemy firmę. W odpowiedzi uzyskamy numer REGON i NIP, o ile jeszcze takowego nie posiadamy. Dalej

Najczęstsze błędy, które popełnia się podczas ubiegania się o przyznanie dotacji

Pozyskiwanie funduszy unijnych czy też tych, pochodzących z budżetu państwa nie jest wcale tak proste jak mogłoby się to osobom postronnym wydawać. Ubiegając się bowiem o otrzymanie dotacji, należy być przygotowanym na to, że mamy obowiązek spełnienia wielu, ściśle określonych formalności, które niejednego potrafiły zniechęcić o pozyskanie tych środków. Dalej

Ograniczenie emisji w gminach

Zgodnie z wymogami Ministerstwa Gospodarki, określonymi w ramach ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursu na dofinansowanie planów, plan gospodarki niskoemisyjnej ma na celu:

Dalej

Plan gospodarki niskoemisyjnej

Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny z punktu widzenia całego państwa (kilka słów więcej: http://www.strategor.pl/plan-gospodarki-niskoemisyjnej-pgn-/). Jego nadrzędnym celem jest określenie wizji rozwoju gminy (lub też kilku gmin) w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Dalej