Ocena wniosków o przyznanie premii technologicznej

Kredyt technologiczny (o którym również tutaj) jest bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw zamierzających wdrożyć nową technologię w postaci chociażby nowej linii technologicznej w zakładzie produkcyjnym. Kredyt taki, choć zaciągany jest w banku komercyjnym, to może zostać częściowo spłacony dzięki uzyskaniu tak zwanej premii technologicznej. Aby jednak dofinansowanie takie mogło zostać przyznane, konieczne jest dowiedzenie, że projekt rzeczywiście spełnia kryteria konkursowe. W tym celu, konieczne jest poddanie go ocenie merytorycznej. Dalej

Jak pozyskać kredyt technologiczny

Przedsiębiorcy mirko-, małych i średnich przedsiębiorstw mogą ubiegać się o kredyt technologiczny (więcej informacji tutaj). Zainteresowanych realizacją inwestycji technologicznych przedsiębiorcy mogą zwracać się o udzielenie kredytów na realizacje inwestycji technologicznych do banków komercyjnych, takich chociażby jak: Alior Bank, Bank BGŻ BNP Paribas, Bank BPH, czy Bank BPS.  Dalej

Czy kredyt technologiczny jest rozwiązaniem, z którego skorzystać mogą wszyscy przedsiębiorcy?

Kredyt technologiczny, zwłaszcza w kontekście udzielanej w jego ramach premii technologicznej, stanowi atrakcyjne źródło finansowania inwestycji technologicznych w polskich zakładach pracy (więcej tutaj). Skierowany jest on do przedsiębiorców posiadających status MSP. Dalej