Czy kredyt technologiczny jest rozwiązaniem, z którego skorzystać mogą wszyscy przedsiębiorcy?

Kredyt technologiczny, zwłaszcza w kontekście udzielanej w jego ramach premii technologicznej, stanowi atrakcyjne źródło finansowania inwestycji technologicznych w polskich zakładach pracy (więcej tutaj). Skierowany jest on do przedsiębiorców posiadających status MSP.

Na co można dostać kredyt technologiczny?

Kredyt technologiczny, zwłaszcza w kontekście udzielanej w jego ramach premii technologicznej, stanowi atrakcyjne źródło finansowania inwestycji technologicznych w polskich zakładach pracy

Autor zdjęcia: marsupium photography

Okazuje się jednak, że wiele osób myli pojęcia związane z nowymi technologiami i ich praktycznymi zastosowaniami. Trzeba, bowiem wiedzieć o tym, że jeśli zdecydujemy się na zakup na przykład nowej linii technologicznej, w której wykorzystywana jest innowacyjna technologia – nie mamy szansy na uzyskanie dofinansowania. Bowiem nowa technologia, w myśl przepisów obowiązujących w tej kwestii została wdrożona przez wytwórcę tejże linii i to on posiadałby uprawnienia do uzyskania kredytu na innowacje technologiczne (kredytu technologicznego). Nabywca linii jedynie wykorzystuje tą technologię, jego działania nie mieszczą się, zatem w pojęciu działań innowacyjnych, a zatem nie może uzyskać premii technologicznej.