Dotacje dla firm – o czym należy pamiętać chcąc pozyskać środki

Dotacje dla firm stanowią niewątpliwie bardzo atrakcyjną formę wsparcia. Konkursy, w ramach, których przyznawane są przedsiębiorcom środki, ogłaszane są zazwyczaj raz w roku, choć czasami zdarzają się i sytuacje, w których w przeciągu roku organizowane są też dwa, czy nawet trzy nabory wniosków. Nabory takie przeważnie mają formułę zamkniętą. W praktyce oznacza to, że ustalone są daty, kiedy w danym roku można składać wnioski. Najczęściej jest to okres dwóch tygodni. W czasie tym można złożyć wniosek i biznesplan, wraz z wszystkimi innymi dokumentami, które są do tego wymagane, aby móc starać się o przyznanie dotacji.

Kiedy można rozpocząć inwestycję?

Dotacje dla firm stanowią niewątpliwie bardzo atrakcyjną formę wsparcia

Autor zdjęcia: theglobalpanorama

Najczęściej jest tak, że aby móc dostać dotacje na dany zakup, czy też inwestycję, nie można jej wykonać wcześniej, niż dzień po złożeniu wniosku. Jeśli więc zdarzy się, że pewna firma chce w najbliższym czasie zakupić sprzęt do produkcji w swoim zakładzie, a nabór wniosków o dotacje rozpoczyna się w terminie późniejszym, pojawia się pewien problem.

Jeśli zdarzy się tak, że z zakupem nie będzie można poczekać, nie będzie on mógł zostać sfinansowany ze środków pochodzących z dotacji. Wówczas, zatem przedsiębiorca zakupu będzie musiał dokonać w całości ze środków własnych.

Gdy można poczekać, warto to uczynić. Zakupienie urządzenia dzień po złożeniu wniosku o dofinansowanie, w przypadku, gdy zostanie on rozpatrzony pozytywnie, oznaczać będzie uzyskanie częściowego zwrotu poniesionych wydatków. O tym, na jakiej wysokości zwrot możemy liczyć, zależy od warunków programu. Oczywiście, zdarzyć może się również i tak, że wniosek nie zostanie rozpatrzony pozytywnie. Wówczas nie dość, że nie będzie można liczyć na uzyskanie zwrotu, to także zaprzepaszczona zostanie szansa na uzyskanie dofinansowania w kolejnym naborze.

Można, więc rzec, że najbezpieczniej by było poczekać na wyniki rozpatrzenia wniosku o dotację. Wówczas, jeśli dotacja zostanie przyznana, można spokojnie zakupić niezbędny sprzęt, wiedząc, że z pewnością uzyska się dofinansowanie. Jeśli z kolei wniosek ten zostanie rozpatrzony negatywnie, do przedsiębiorcy należeć będzie decyzja, czy chce poczekać z zakupem do kolejnego naboru, licząc na to, że kolejnym razem uda się dostać dotacje dla firm (więcej pod linkiem), lub też dokona zakupu z własnych środków, wiedząc, że nie otrzyma się ich zwrotu. Rozwiązanie to ma jeszcze jedną istotną zaletę, w takim przypadku można starać się także o przyznanie zaliczki, wynoszącej na przykład 30% wartości przyznanej dotacji. Dzięki temu, nie trzeba wydawać własnych środków, czy też posiłkować się większym kredytem bankowym.