Jak pozyskać kredyt technologiczny

Przedsiębiorcy mirko-, małych i średnich przedsiębiorstw mogą ubiegać się o kredyt technologiczny (więcej informacji tutaj). Zainteresowanych realizacją inwestycji technologicznych przedsiębiorcy mogą zwracać się o udzielenie kredytów na realizacje inwestycji technologicznych do banków komercyjnych, takich chociażby jak: Alior Bank, Bank BGŻ BNP Paribas, Bank BPH, czy Bank BPS. 

Przedsiębiorcy mirko-, małych i średnich przedsiębiorstw mogą ubiegać się o kredyt technologiczny

Autor zdjęcia: Christopher Neugebauer

Wspomniane inwestycje technologiczne mogą polegać na:

  • zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie procesu wytwarzania nowych albo znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług lub
  • wdrażaniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie procesu wytwarzania nowych albo znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

O czym warto wspomnieć, firmy ubiegające się o kredyt hipoteczny, mogą również ubiegać się o przyznanie dotacji pod postacią premii technologicznej, co w praktyce oznacza spłacenie części kredytu technologicznego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Kotwa tej dotacji nie może przekraczać szczęściu milionów złotych i wyliczana jest w oparciu o:

  • wysokość kosztów kwalifikowalnych,
  • regionalna intensywność pomocy.

Podsumowanie

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, którym zależy na wzroście innowacyjności i konkurencyjności, mogą ubiegać się o przyznanie kredytu technologicznego, służącego do sfinansowania inwestycji, mających na celu zakup i/lub wyróżnienie nowej technologii, na podstawie której, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wytwarzane będą nowe lub znacząco ulepszone usługi, procesy oraz towary. Proces pozyskiwania kredytu technologicznego może wymagać profesjonalnego wsparcia z zewnątrz.