Studium wykonalności projektu a pozyskiwanie funduszy

Studium wykonalności jest wykorzystywane do weryfikacji projektu. Dzięki jego opracowaniu, możliwe jest dokonanie oceny, czy projekt ten posiada dobre podstawy do jego wdrożenia i czy odpowiada on rzeczywiście potrzebom indywidualnych beneficjentów z danego obszaru objętego dokonywaną w tym zakresie analizą.

Studium wykonalności planem projektu?

Studium wykonalności jest wykorzystywane do weryfikacji projektu

Autor zdjęcia: Hibr

Studium wykonalności to pewnego rodzaju plan opracowywanego projektu (więcej: http://www.strategor.pl/studia-wykonalnosci/). Aby jednak mógł on właściwie pełnić swoją funkcję, powinny znaleźć się w nim określone, a także w sposób krytyczny i rzeczowy przeanalizowane szczegóły operacyjne dotyczące danej inwestycji, którą chce się wdrażać. Aby tak mogło się stać, poddane muszą być, więc analizie:

  • uwarunkowania dotyczące kwestii handlowych,
  • uwarunkowania dotyczące kwestii technicznych,
  • uwarunkowania dotyczące kwestii ekonomicznych,
  • uwarunkowania dotyczące kwestii instytucjonalnych,
  • uwarunkowania dotyczące kwestii społeczno – kulturowych,
  • uwarunkowania, które powiązane są z oddziaływaniem na środowisko naturalne, a także ochroną zasobów.

Określenie poziomu rentowności przedsięwzięcia

Trzeba jednak wspomnieć tu i o tym, że studium wykonalności to również dokument, dzięki któremu możliwe jest określenie poziomu rentowności danego przedsięwzięcia. Ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku inwestycji nieprzynoszących materialnych korzyści, lecz mających wymiar bardziej społeczny. Może być to, więc budowa placu zabaw dla dzieci, czy też rozbudowa drogi, czy parku miejskiego.