Czy potrzebne jest badanie rynku i analiza poczynań konkurencji?

Nie da się ukryć – każdy biznes prowadzony jest w pewnych realiach rynkowych. Z tego też względu, aby firma mogła się rozwijać, konieczne jest bieżące śledzenie tendencji na nim występujących i dopasowywanie w oparciu o nie dalszej strategii biznesowej. Zwłaszcza, jeśli zamierzamy przeprowadzić ekspansję na nowe rynki, lub też zdywersyfikować działalność naszej firmy, przed podjęciem jakichkolwiek decyzji, konieczne jest przeprowadzenie szczegółowej analizy otoczenia rynkowego. Wykorzystać w tym celu można wysoko wyspecjalizowane usługi jakie oferuje konsulting Poznań (więcej: http://www.strategor.pl/jak-doradzamy/). Dalej