Korzystne lokowanie

Jak zaznacza doradztwo finansowe, każda osoba decydująca się na rozpoczęcie przygody z inwestowaniem, powinna kierować się zasadą, aby nabywać jedynie produkty, których warunki i zasady działania są dla niej jasne i zrozumiałe. Przed wyborem produktu inwestycyjnego warto, więc zapoznać się szczegółowo ze wszystkimi dostępnymi na jego temat dokumentami, a w szczególności:

  • regulaminem,
  • kartą poziomu ryzyka
  • i długością trwania inwestycji. Dalej

Poszukiwanie atrakcyjnych form lokowania kapitału

Na rynku dostępnych jest coraz więcej produktów finansowych, które umożliwiają inwestorom efektywne pomnażanie ich oszczędności. Jak podkreśla specjalista z tej branży prowadzący doradztwo finansowe, oprócz inwestycji tradycyjnych, można korzystnie lokować kapitał w produkty alternatywne, takie jak dzieła sztuki, nieruchomości czy też ekskluzywne, unikatowe alkohole. Dalej