Czy kredyt technologiczny jest rozwiązaniem, z którego skorzystać mogą wszyscy przedsiębiorcy?

Kredyt technologiczny, zwłaszcza w kontekście udzielanej w jego ramach premii technologicznej, stanowi atrakcyjne źródło finansowania inwestycji technologicznych w polskich zakładach pracy (więcej tutaj). Skierowany jest on do przedsiębiorców posiadających status MSP. Dalej