Ocena wniosków o przyznanie premii technologicznej

Kredyt technologiczny (o którym również tutaj) jest bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw zamierzających wdrożyć nową technologię w postaci chociażby nowej linii technologicznej w zakładzie produkcyjnym. Kredyt taki, choć zaciągany jest w banku komercyjnym, to może zostać częściowo spłacony dzięki uzyskaniu tak zwanej premii technologicznej. Aby jednak dofinansowanie takie mogło zostać przyznane, konieczne jest dowiedzenie, że projekt rzeczywiście spełnia kryteria konkursowe. W tym celu, konieczne jest poddanie go ocenie merytorycznej. Dalej