Technologie informacyjno – komunikacyjne

Coraz większe znaczenie dla współczesnych zjawisk społecznych i ekonomicznych na świecie mają nowe technologie informacyjno-komunikacyjne. Obserwuje się stały wzrost liczby użytkowników Internetu, rosną także zasoby stron WWW, ale także i spektrum możliwości jakie daje nam ta globalna sieć. Dalej