Poszukiwanie atrakcyjnych form lokowania kapitału

Na rynku dostępnych jest coraz więcej produktów finansowych, które umożliwiają inwestorom efektywne pomnażanie ich oszczędności. Jak podkreśla specjalista z tej branży prowadzący doradztwo finansowe, oprócz inwestycji tradycyjnych, można korzystnie lokować kapitał w produkty alternatywne, takie jak dzieła sztuki, nieruchomości czy też ekskluzywne, unikatowe alkohole. Dalej