Technologie informacyjno – komunikacyjne

Coraz większe znaczenie dla współczesnych zjawisk społecznych i ekonomicznych na świecie mają nowe technologie informacyjno-komunikacyjne. Obserwuje się stały wzrost liczby użytkowników Internetu, rosną także zasoby stron WWW, ale także i spektrum możliwości jakie daje nam ta globalna sieć.

Nowe czasy – nowe technologie

Coraz większe znaczenie dla współczesnych zjawisk społecznych i ekonomicznych na świecie mają nowe technologie informacyjno-komunikacyjn

Autor zdjęcia: markus spiske

Postępu technologicznego nie da się zatrzymać. Technologie wkraczają w coraz to nowe dziedziny naszego życia. Ciężko wyobrazić sobie funkcjonowanie bez komputerów, które stają się ważnym narzędziem służącym do:

  • nauki,
  • pracy,
  • rozrywki,
  • komunikacji.

Internet jest coraz częściej wykorzystywanym środkiem wymiany handlowej, ale również nośnikiem życia towarzyskiego i kulturalnego, które toczy się na wielu mediach społecznościowych. Różnorodność, z jaką mamy do czynienia w Internecie, pozwala z całym przekonaniem stwierdzić, że nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne mogą stać się doskonałym wręcz narzędziem, które można wykorzystać do zmniejszenia nierówności społecznych i zwiększenia szans życiowych u osób wykluczonych.

Wspieranie rozwoju technologii informacyjno – komunikacyjnych przez Unię Europejską

Opublikowana przez Komisję Europejską roczna tablica wyników Europejskiej Agendy Cyfrowej mówi, że aż 95% Europejczyków posiada dostęp do stałego łącza szerokopasmowego. Z jednej strony jest to imponujący wynik, z drugiej trzeba mieć na względzie fakt, że Europejczycy są głodni technologii cyfrowych i większego wyboru w tym zakresie. Niestety, rządy państw członkowskich i przemysł nie nadążają za tymi potrzebami i oczekiwaniami. Konieczne jest więc ponoszenie większych wydatków na inwestycje.

Nic więc dziwnego, że w nowej perspektywie budżetowej na lata 2014-2020, duży nacisk kładziony jest na wspieranie projektów związanych z rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Przewidziane są na przykład dotacje dla firm, które mają wspierać wprowadzanie w firmach rozwiązań, w których wykorzystywane są technologie informacyjno-komunikacyjne, a których efektem będzie:

  • wdrożenie rozwiązań usprawniających organizację i zarządzanie przedsiębiorstwem,
  • sprzedaż produktów i usług w Internecie,
  • tworzenie portali pracowniczych służących do zarządzania zasobami personalnymi w sieci,
  • etc.